XD

Aðgerðir sem gagnast öllum

Forgangsverkefni nýrrar ríkisstjórnar verður að tryggja velferð heimilanna.

Sjálfstæðisflokkurinn hefur því lagt fram markvissar aðgerðir sem hjálpa heimilunum og koma má í framkvæmd án tafar.

Þú og þínir geta haft það svo miklu betra.

Lækkum íbúðalán

Tvö skref sem lækka íbúðalánið þitt um allt að 20%

Lækkaðu höfuðstólinn með skattaafslætti

Þú færð allt að 40.000 krónur á mánuði í sérstakan skattaafslátt vegna afborgana af íbúðaláni. Skattaafslátturinn fer beint inn á höfuðstól lánsins til lækkunar. Öllum stendur þessi leið til boða.

Enn meiri höfuðstólslækkun með séreignarsparnaði

Þú getur líka notað framlag þitt og vinnuveitanda í séreignarsparnað til að greiða skattfrjálst niður höfuðstól lánsins. Þannig greiðirðu sem nemur 4% launa þinna inn á höfuðstól íbúðalánsins. Þessi leið stendur öllum sem það vilja til boða.

Svona lækkum við íbúðalán

Auðveldari leið inn á fasteigna­markaðinn

Sjálfstæðisflokkurinn vill veita þeim sem eru að spara fyrir íbúð allt að 40 þúsund kr. skattaafslátt á mánuði af þeim tekjum sem er safnað til íbúðakaupa. Þannig geta sem flestar fjölskyldur fengið tækifæri til að eignast eigið húsnæði.

Dæmi: Sá sem leggur fyrir 100.000 krónur á mánuði á sérstakan húsnæðis­sparnaðar­reikning fær 40.000 króna skattaafslátt á móti svo ráðstöfunartekjur minnka aðeins um 60.000. Þannig fær fólk raunverulegan hvata til að spara fyrir húsnæðiskaupum.

Afnemum stimpilgjöld

Með afnámi stimpilgjalda verður staða þín gagnvart fjármálastofnunum sterkari. Auðveldara verður að flytja lánaviðskipti á milli fjármálastofnana, sem eykur samkeppni og hagur lántaka verður betri fyrir vikið.

Tækifæri til að byrja upp á nýtt

Þeir sem ráða ekki við greiðslur af íbúðarhúsnæði fá nýtt tækifæri í stað gjaldþrots. Ef skuldastaðan er óyfirstíganleg geturðu „skilað lyklunum“ að íbúðinni til viðkomandi lánastofnunar, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.

Frjálst val við lántöku

Eflum atvinnulífið

Með því að tryggja að fólk geti stundað arðbæra atvinnu leggjum við grunn að velferð heimilanna.

Þess vegna er mikilvægt að marka skýra stefnu um sterkt atvinnulíf til framtíðar.

 • Afnám gjaldeyrishafta
 • Lægri skattar og gjöld á fyrirtæki
 • Rækta einkaframtak og nýsköpun
 • Minni ríkisafskipti og miðstýring
 • Stöðugt umhverfi þar sem atvinnulífið fær að njóta sín, með fleiri störfum og hærri launum

Fleiri störf

Hækkum ráðstöfunar­tekjur

Lækkun tekjuskatts á að vera forgangsatriði á nýju kjörtímabili. Það er eitt mikilvægasta skrefið í átt að bættum hag heimila og atvinnulífsins.

Lækkun tekjuskatts skilar þér strax hærri ráðstöfunartekjum og léttir undir með rekstri heimilisins.

Lægri skattar - hærri laun

Lækkum vöruverð

Á Íslandi er hæsti virðisaukaskattur í heimi. Lægri virðisaukaskattur, einfaldari og lægri tollar og gjöld lækka vöruverð svo um munar.

Lækkun alltof hárra gjalda lækkar verð á bensíni og um leið neysluvísitöluna og íbúðarlánið þitt.

Lækkum bensínverð

 • Eldsneytisgjald myndar rúmlega 20% af bensínverði og hækkar þegar verð á bensíni hækkar erlendis. Lægra eldsneytisgjald lækkar verð á bensíni. Mismunurinn rennur beint í vasa heimilanna.
 • Bensínverð er hluti af vísitölunni sem stjórnar verðtryggingunni. Lægra bensínverð lækkar vísitöluna og um leið höfuðstól íbúðalána.
20% eldsneytisgjald

Heilbrigðismál

Við verðum að tryggja grunnþjónustu á sviði heilbrigðis- og menntamála áður en við getum eytt peningum í málefni sem eru ekki eins mikilvæg.

Með því að forgangsraða og auka hagkvæmni getum við tryggt öllum aðgang að góðu velferðarkerfi sem við eigum að geta gengið að sem vísu.

Bætum samfélagið með betri menntun

Mannauður þjóðarinnar á að fá að njóta sín. Með öflugu menntakerfi, valkostum og auknu samstarfi við atvinnulífið getum við byggt upp vel menntað samfélag og aukið framþróun og nýsköpun.

 • Raunverulegt val um skóla
 • Betri tengsl menntakerfis og atvinnulífs
 • Aukin áhersla á tækni- og verknám
 • Styttri námstími til stúdentsprófs
 • Sveitarfélög geti rekið framhaldsskóla